PERSOONLIJKE COMPETENTIE-TRAINING

Voor klanten met een arbeidsvermogen die minder goed in staat zijn hun huidige werk te verrichten, bijvoorbeeld door klachten op het gebied van aandacht en/of geheugen, is er de Persoonlijke competentie training, gericht op preventie.

Wanneer in te zetten?

Als klanten cognitieve klachten hebben (op het gebied van aandacht en geheugen), veelal het gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel, een whiplash, burnout, langdurige chronische pijn of vermoeidheid.

Het resultaat

Aan het einde van de training is de klant in staat om:

  1. (tijdelijke) cognitieve beperkingen te accepteren
  2. problemen op het gebied van de informatieverwerking te herkennen en zo mogelijk op te lossen
  3. gebruik te maken van hulpmiddelen en aangereikte technieken
  4. grip te houden op de eigen emoties
  5. assertief op te treden
  6. de eigen kwaliteiten te benoemen
  7. zichzelf beter te ontspannen
  8. het huidige werk te behouden of gericht ander werk te zoeken