ONDERZOEK MENTALE BELASTBAARHEID

Als klanten iets ingrijpends hebben meegemaakt, kan ook dit invloed hebben op hun arbeidsvermogen. Het onderzoek mentale belastbaarheid is een wetenschappelijk verantwoord psychologisch onderzoek naar de mentale belastbaarheid van iemand. Dit onderzoek levert een objectief beeld op van de huidige belastbaarheid en een prognose van de toekomstige belastbaarheid. Daarbij worden duurbelasting (overuren) en werkbelasting (eenvoudige, complexe en dubbeltaken) afgezet tegen individuele kenmerken. Dit onderzoek geeft een indicatie van wat een klant wel of niet aankan en wat de sterke en zwakke punten zijn.

Wanneer in te zetten?

Als klanten sinds een ingrijpende gebeurtenis een verminderde mentale belastbaarheid ondervinden, zoals een grotere vermoeidheid en zich minder opgewassen voelen tegen spanning in het werk, studie of bij dagelijkse bezigheden.

Het resultaat

Het onderzoek mentale belastbaarheid geeft:

  1. inzicht in iemands cognitieve duur- en piekbelastbaarheid, concentratievermogen, geheugen, tempo en nauwkeurigheid.
  2. inzicht in het door deze persoon ervaren werkvermogen, herstelvermogen, persoonlijk welzijn en sociale vermogen;
  3. een objectief en genuanceerd beeld van iemands huidige mentale belastbaarheid;
  4. een voorspelling over de toekomstige belastbaarheid voor uren, tempo en taken; in welk tempo en met welk eindresultaat kan iemand zijn of haar belastbaarheid verbeteren;
  5. een voorstel voor een verantwoord re-integratieplan om overbelasting en uitval te voorkomen;
  6. een voorstel voor een persoonlijk ontwikkelingsplan ter verbetering van de mentale belastbaarheid.

Werkwijze

De psycholoog stemt met u af welke vraag centraal moet staan voor het OMB. Daarop ontvangt de klant een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarin een aantal testen worden gedaan en er met de psycholoog een uitgebreid gesprek wordt gevoerd. In een vervolggesprek wordt het onderzoeksverslag samen besproken. De bedrijfsarts ontvangt hiervan eveneens een exemplaar, mits de klant daarmee akkoord gaat. Doorlooptijd traject: 3 weken.