NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Bij het beoordelen van het arbeidsvermogen van een klant is het ook belangrijk om te kijken naar het cognitief functioneren. Een neuropsychologisch onderzoek geeft objectief antwoord op alle vragen over aandacht, geheugen, waarneming, concentratie of informatieverwerking. De cognitieve vermogens worden gerelateerd aan persoonlijkheidskenmerken.

Wanneer in te zetten?

Als het onduidelijk is wat de cognitieve en emotionele mogelijkheden van een klant zijn.

Het resultaat

Het NPO verschaft een objectief beeld over:

  1. iemands cognitieve mogelijkheden en beperkingen: hoe goed is deze in onthouden, aanleren, concentreren, reflecteren, plannen en structureren;
  2. iemands persoonlijkheidskenmerken, bijvoorbeeld: karakter, motivatie, affectie, omgang met tegenslagen.

Daarnaast geeft het NPO:

  1. een indicatie over de mate waarin iemand optimaal functioneert in bepaalde functies en werkomgevingen;
  2. een plan van aanpak voor re-integratie en/of coaching of doorverwijzing;
  3. advies voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin krijgt de klant handvatten om aan het eigen functioneren te werken. Taakinhoudelijke en sociale begeleiding door een mentor of jobcoach op de werkplek kan bijvoorbeeld een beslissend steuntje in de rug zijn.

Werkwijze

De psycholoog stemt met de werknemer en/of werkgever af welke vraag centraal moet staan voor het NPO. Daarop ontvangt de klant een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarin een aantal tests worden gemaakt en deze met de psycholoog een uitgebreid gesprek heeft. In een vervolggesprek wordt samen het onderzoeksverslag besproken. De werknemer en en bedrijfsarts ontvangen het rapport.
Doorlooptijd traject: 3 weken.