JOBCOACHING

Als klanten al werkzaam zijn maar minder plezier hebben in hun werk, kan dit komen omdat zij twijfelen over hun eigen kunnen en daardoor niet scherp hebben wat hun meerwaarde is. Dan is het tijd voor Jobcoaching!

Wanneer in te zetten?

 1. als klanten een steuntje in de rug kunnen gebruiken om optimaal te gaan functioneren;
 2. als klanten door psychische en/of psychiatrische problematiek gehinderd worden in hun werkvaardigheid;
 3. als klanten in een re-integratietraject verkeren, waarbij moet worden voldaan aan de Wet verbetering poortwachter.

Het resultaat

 1. het re-integratietraject verloopt soepeler en versnelt daardoor;
 2. het zelfvertrouwen van de klant neemt toe terwijl angsten en blokkades afnemen;
 3. de communicatieve vaardigheden van de klant nemen toe;
 4. de structurering van het werk verloopt beter;
 5. de klant hervindt het plezier in zijn of haar werk en ontdekt de eigen meerwaarde.
 6. ziekteverzuim en verlooppercentage nemen af;
 7. er is optimaal inzicht in de functiemogelijkheden van de medewerker;
 8. er wordt optimaal voldaan aan de eisen vanuit de Wet verbetering poortwachter.

Werkwijze

Met behulp van ons zogeheten vijf pijler model onderzoeken we de wijze van functioneren van de klant op vijf gebieden waarop de werkinzetbaarheid gebaseerd is. Ook de sociale competenties brengen we in kaart. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor begeleiding op de werkplek. Waar nodig treedt de jobcoach op als bemiddelaar met andere betrokkenen in de werkomgeving. Tevens kan er worden teruggevallen op aanvullende expertise binnen Mind at Work.