INTOWORK

INTOwork biedt een helpende hand voor jongeren waarbij de overgang van school naar werk niet zo gemakkelijk gaat en helpt hen door ze te activeren voor werk en te bemiddelen naar een passende vervolgplek!

Wanneer in te zetten?

Als jongeren tussen de 18 en 27 jaar zijn, in de gemeente Almere wonen en geen startkwalificatie* hebben of van school komen en geen dagbesteding (werk of opleiding) hebben, mits zij geen Wajong-uitkering ontvangen van UWV en gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan.

Het resultaat

  1. jongeren krijgen zicht op de eigen mogelijkheden, belemmeringen en passende beroepen
  2. hun sollicitatie- en werknemersvaardigheden worden beter
  3. ze worden begeleidt naar een passende vervolgplek

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt besproken wat het doel, de motivatie en de bereidheid van de jongere is. Als dit voldoende aansluit bij de doelstelling en mogelijkheden van INTO-work, kan de jongere begeleid worden binnen het programma van INTO-work. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een tijdspad bepaald en kunnen verschillende interventies ingezet worden.

Mogelijke trajectonderdelen

  1. beroepen interesse vragenlijst;
  2. werknemersvaardighedentraining;
  3. individuele (psychologische) begeleiding;
  4. sollicitatie en social media training;
  5. jobcarving;
  6. bemiddeling;
  7. nazorg middels jobcoaching

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Almere en het Europees Sociaal Fonds (ESF) die zich voluit inzetten voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.