INTELLIGENTIE- EN CAPACITEITENONDERZOEK

Het is belangrijk om te weten welk niveau een klant aankan qua opleiding of werk, zodat de juiste participatiemogelijkheden kunnen worden benut. Mits het intelligentie-onderzoek  plaatsvindt met een betrouwbaar en valide instrument, kan het resultaat (de IQ-score) worden gebruikt als een belangrijke voorspeller voor succes in school of in werk.

Wanneer in te zetten?

Als er moet worden beoordeeld tot welke werkzaamheden de klant in staat is gebaseerd op de cognitieve vermogens en sterke en zwakke capaciteiten.

Het resultaat

Het onderzoek geeft een antwoord op de volgende vragen:

  1. hoe het gesteld is met het intellectuele functioneren van de klant;
  2. wat zijn of haar sterke en minder sterke capaciteiten zijn.

Werkwijze

De klanten ontvangen zij een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarin een uitgebreid intelligentieonderzoek wordt gedaan. Dit onderzoek bestaat uit diverse onderdelen zoals taken met betrekking tot cijfers, plaatjes en taal en de betrokkene heeft een kort gesprek met de psycholoog. In een vervolggesprek wordt het onderzoeksverslag samen besproken.
Duur onderzoek: maximaal een dagdeel. Doorlooptijd traject: 2 weken