BOOSTTRAINING

Door de omgeving wordt vaak van jongeren verwacht dat zij hun eigen beslissingen kunnen maken, waardoor ze onzeker kunnen worden en kunnen gaan twijfelen aan zichzelf. Dit komt hun participatie niet ten goede.  Mind at Work biedt voor deze groep klanten een training aan om hen meer bewust te maken van hun eigen kracht.

Wanneer in te zetten?

Als klanten in de leeftijd van 15 tot en met 27 jaar:

  1. moeite hebben om te gaan met tegenslagen;
  2. een gebrek aan zelfvertrouwen of zelfbeheersing ervaren;
  3. een steuntje in de rug kunnen gebruiken om in actie te komen.

Het resultaat

  1. ze zijn zich bewuster van hun eigen kennis en vaardigheden;
  2. hun zelfvertrouwen en -waardering nemen toe;
  3. ze leren oplossingsmethoden toe te passen op problemen.

Werkwijze

De Boosttraining is een groepstraining met maximaal 15 deelnemers. De groep wordt begeleid door twee ervaren trainers maar de deelnemers  hebben ook een actieve rol. In de vertrouwelijkheid van de groep zijn er uiteenlopende activiteiten zoals discussie, brainstorm en oefeningen gericht op probleemhantering. Tijdens activiteiten geven de jongeren elkaar advies en krijgen van anderen positieve feedback.
De Boosttraining bestaat uit vijf dagen die binnen twee weken worden gepland. Zo heeft de training maximaal effect en kan de klant weer in actie komen!