ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Als een klant (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn voor werkhervatting in de eigen organisatie (indien de klant een werkgever heeft) of daarbuiten. Een arbeidsdeskundige brengt deze opties middels een onderzoek in kaart. Een arbeidsdeskundig onderzoek richt zich op de drie belangrijkste vragen: Wat kan de klant aan? Wat zijn reële verwachtingen?

Wanneer in te zetten?

Het arbeidsdeskundig onderzoek kan zinvol zijn in één van de volgende situaties:

  1. een klant geeft door (langdurige) ziekte aan het werk niet meer aan te kunnen
  2. het is onduidelijk of een zieke klant de eigen functie weer kan hervatten en wat zijn of haar arbeidsmogelijkheden zijn tijdens of na het ziekteverzuim;
  3. het re-integratieproces verloopt zonder duidelijke oorzaak moeizaam;
  4. het einddoel van de re-integratie is onvoldoende gedefinieerd.

Het resultaat

Er is zicht op de mogelijkheden van de klant. Bovendien wordt helder welke verwachtingen reëel zijn. De arbeidsdeskundige adviseert over de oplossingen die kunnen leiden tot duurzame werkhervatting of passende arbeidsalternatieven.

Werkwijze

Afgestemd op de specifieke vraag bestaat het arbeidsdeskundig onderzoek uit de volgende onderzoeksstappen:

  1. inventarisatie om de vraagstelling te formuleren, eventueel aan de hand van gesprekken met werkgever en bedrijfsarts;
  2. gesprekken met klant en eventueel werknemer over de functie, eigen inzichten, mogelijkheden en knelpunten en het CV;
  3. eventueel bedrijfsonderzoek dat de mogelijkheden van de organisatie in kaart brengt;
  4. analyse en rapport met onderzoeksresultaten en afspraken voor een plan van aanpak;
  5. overleg met u en arbodienst en/of voorlichting over financiële ondersteuningsmogelijkheden voor de werkgever.