SKILLS FOR WORK

Over het algemeen weten werkzoekenden of (potentiële) werknemers wat hun sterke kanten zijn en waar zij zich meer in zouden kunnen ontwikkelen. Werkgevers echter, hebben behoefte aan ‘hardere’ bewijzen dan alleen zelfkennis. Scholieren hebben ook behoefte aan inzicht in hun sterke kanten. Skills for Work biedt scholieren, werkzoekenden, werknemers en werkgevers een gefundeerde onderbouwing voor studiekeuzes en/of functies op maat.

Wanneer in te zetten?

  1. voor het maken van de juiste keuze qua studierichting;
  2. indien werknemers  waarbij geen sprake is van niet aangeboren hersenletsel of psychische problematiek hun Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) willen opstellen;
  3. bij een sollicitatieprocedure;
  4. als werkzoekenden behoefte hebben aan begeleiding naar werk.

Het resultaat

Voor scholen/scholieren:

  1. een profiel van specifieke werknemersvaardigheden waarmee een passende studierichting gekozen kan worden.

Voor  werkzoekenden of werknemers:

  1. een inzichtelijk profiel dat een overzicht geeft van specifieke werknemersvaardigheden, groei- en functiemogelijkheden;
  2. een passend advies en stappenplan om daadwerkelijk in een specifieke functie aan de slag te gaan.

Voor werkgevers:

  1. een traject voor gerichte begeleiding op de werkvloer (jobcoaching) en om de (potentiële) werknemer te matchen aan de functie;
  2. een inzichtelijk profiel als ondersteuning bij de selectie tijdens het sollicitatieproces.

Werkwijze

Na een kort kennismakingsgesprek met de consulent volgt een dagdeel waarin een psycholoog vier wetenschappelijk genormeerde tests bij de scholier/ (potentiële) werknemer afneemt. Het onderzoek wordt afgesloten met een eindgesprek. Daarin bespreekt de psycholoog diens persoonlijk profiel met de scholier/school of (potentiële) werknemer en/of met de (potentiële) werkgever. Tevens ontvangt de scholier of (potentiële) werknemer een advies voor specifieke aandachtspunten binnen de opleiding of op het werk.