SELECTIE-ONDERZOEK VOOR SOLLICITANTEN

Het selectie-onderzoek voor sollicitanten brengt de capaciteiten, competenties en karaktereigenschappen van sollicitanten gefundeerd in kaart zodat werkgevers hen beter kunnen leren kennen en beoordelen.

Wanneer in te zetten?

Als werkgevers voor een specifieke functie de geschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden van potentiële kandidaten willen laten vaststellen.

Het resultaat

    1. inzicht in de (ontwikkelings-)mogelijkheden van sollicitanten; hoe gaat de potentiële nieuwe werknemer om met nieuwe informatie, welke kennis heeft hij of zij al opgebouwd;
    2. inzicht in persoonlijkheid en sociale, communicatieve en persoonlijke competenties van sollicitanten.

Werkwijze

Sollicitanten nemen deel aan de volgende onderzoeken:

  1. Een capaciteitenonderzoek waarin de sollicitant verschillende opgaven maakt die specifiek betrekking hebben op het logisch redeneervermogen, ruimtelijk inzicht, numerieke en verbale vaardigheden. De sollicitant doet de opgaven in een bepaalde tijd. Onderdelen hoeven dan niet helemaal af te zijn en het staat de sollicitant vrij om opgaven waarop men geen antwoord weet, over te slaan.
    Duur: ruim twee uur.
  2. Een vragenlijstonderzoek met vragen over persoonlijkheid en over competenties.
    Duur: circa vijftig minuten.

Binnen een week na het onderzoek bespreekt de psycholoog de onderzoeksresultaten met de sollicitant. Deze krijgt een verslag mee en de (potentiële) werkgever ontvangt eveneens een exemplaar.