QUICKSCAN VITALITEIT

Met het screeningsinstrument Quickscan Vitaliteit wordt op een betrouwbare manier een aantal essentiële factoren in kaart gebracht die bij zowel preventie als bij uitval een belangrijke rol spelen. De resultaten geven een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken. Al voor mogelijke ondersteuning ingeschakeld wordt, is er meer duidelijkheid. En door tijdig in te grijpen kunnen psychische problemen worden beperkt of zelfs voorkomen.

Het gaat om het in kaart brengen van:

  1. De mate van ervaren lichamelijke en psychische klachten;
  2. De werkbeleving en indicatoren voor de aanwezigheid van een (eventuele) burn-out;
  3. De mentale veerkracht;
  4. De wijze van omgang met problemen.

Wanneer in te zetten?

De Quickscan kan worden ingezet ter preventie van verzuim, indien er een vermoeden van klachten bestaat, bij het reeds bestaan van onduidelijke klachten of bij dreigend verzuim.

Het resultaat

De Quickscan Vitaliteit levert een heldere beoordeling van de huidige mentale conditie, de veerkrachtigheid en de werkbeleving van uw werknemer. U kunt rekenen op een professioneel en objectief advies met betrekking tot de vitaliteit van uw werknemer in zijn werk.

Werkwijze

De mate van ervaren lichamelijke en psychische klachten, de werkbeleving, de mentale veerkracht en de coping van een werknemer worden geïnventariseerd door middel van een viertal vragenlijsten. Deze kunnen digitaal worden ingevuld. De digitale screening biedt aanvullende informatie ten opzichte van de eerste indrukken en/of de klachten zoals de werknemer die rapporteert.Uw werknemer kan direct worden doorverwezen voor de Quickscan Vitaliteit. Dat werkt heel snel en laagdrempelig. Al op de dag van aanmelding krijgt de werknemer de inloggegevens per mail toegestuurd. Met deze inloggegevens vult hij de vragenlijsten in waar en wanneer hij dat wil. Het invullen neemt doorgaans 30 tot 40 minuten in beslag. De uitkomst van het screeningsinstrument wordt verwerkt in een advies, wat in een nagesprek aan uw werknemer wordt teruggegeven en met diens instemming aan u of de bedrijfsarts wordt verzonden. Doorlooptijd: 1 week