PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Het psychodiagnostisch onderzoek is een uitgebreid onderzoek naar het psychisch functioneren en eventuele onderliggende persoonlijkheidsstoornissen. Dit onderzoek levert een objectief en gedegen beeld op van allerlei persoonlijkheidsaspecten. Ook de klachten die iemand ervaart, de coping stijl en de gevoelsbeleving worden in kaart gebracht.

Wanneer in te zetten?

Als iemand een onbalans ervaart op het werk of thuis. Deze uit zich bijvoorbeeld in vermoeidheid, depressieve gevoelens, verminderde concentratie en geheugen. Het kan daarbij zowel gaan om een geleidelijk als om een plotseling verminderd functioneren.

Het resultaat

Het PDO verschaft een objectief beeld over:

  1. iemands persoonlijkheidsstructuur: welke karaktertrekken en gedragingen zijn kenmerkend;
  2. de mate waarin er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis en de eventuele consequenties daarvan voor het toekomstig functioneren.

Daarnaast geeft het PDO:

  1. een plan van aanpak voor re-integratie en/of coaching of doorverwijzing om het functioneren te verbeteren;
  2. een persoonlijk ontwikkelingsplan om doelgericht aan het eigen functioneren te werken.

Verder kan specifiek worden ingezoomd op:

  1. iemands psychische veerkracht en belastbaarheid;
  2. hoe iemand zijn of haar huidige werklast ervaart;
  3. hoe iemand zijn of haar psychische weerbaarheid kan verhogen.

Werkwijze

Afhankelijk van de informatiebehoefte zijn er verschillende methodes van PDO:

  1. De Quickscan Psychische status: een kort methodisch onderzoek dat als het ware een conditietest is voor de geestelijke gezondheid en de inzetbaarheid. Duur: maximaal een dagdeel, gevolgd door een eindgesprek. Doorlooptijd: 2 weken.
  2. De Psychodiagnostische analyse: een uitgebreide analyse waarbij iemands persoonlijke onderzoeksvraag centraal staat. Duur: een dag, gevolgd door een eindgesprek. Doorlooptijd traject: 3 weken.Mits de werknemer daarmee akkoord gaat, ontvangt de eventuele bedrijfsarts eveneens het onderzoeksverslag.