NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) geeft, door objectief verkregen informatie, antwoord op alle vragen over aandacht, geheugen, waarneming, concentratie of informatieverwerking (cognitief functioneren). De cognitieve vermogens worden gerelateerd aan persoonlijkheidskenmerken, zodat er inzicht ontstaat in de (on)mogelijkheden naar en op het werk.

Wanneer in te zetten?

Als scholieren, studenten of (potentiële) werknemers meer inzicht en zekerheid willen hebben over hun cognitieve en capaciteiten en mogelijkheden.

Het resultaat

Het NPO verschaft een objectief beeld over:

  1. iemands cognitieve mogelijkheden en beperkingen: hoe goed is iemand in het onthouden, aanleren, concentreren, reflecteren, plannen en structureren;
  2. iemands persoonlijkheidskenmerken, bijvoorbeeld: karakter, motivatie, affectie, omgang met tegenslagen.

Daarnaast geeft het NPO:

  1. een indicatie over de mate waarin iemand optimaal functioneert in bepaalde functies en werkomgevingen;
  2. een plan van aanpak voor re-integratie en/of coaching of doorverwijzing;
  3. advies voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin krijgt iemand handvatten om aan het eigen functioneren te werken. Taakinhoudelijke en sociale begeleiding door een mentor of jobcoach op de werkplek kan bijvoorbeeld een beslissend steuntje in de rug zijn om een bepaalde keuze te maken.

Werkwijze

De psycholoog stemt met de werknemer en/of werkgever af welke vraag centraal moet staan voor het NPO. Daarop ontvangt de scholier, student of (potentiële) werknemer een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarop een aantal tests worden gemaakt en waarbij betrokkene een uitgebreid gesprek met de psycholoog zal hebben. In een vervolggesprek wordt samen het onderzoeksverslag besproken. Daarna ontvangen de werknemer en de bedrijfsarts het rapport.
Doorlooptijd traject: 3 weken.
Studenten kunnen rechtstreeks contact opnemen met Mind at Work.