INTELLIGENTIE- EN CAPACITEITENONDERZOEK

Een intelligentieonderzoek is één van de meest toegepaste vormen van psychologisch onderzoek. Mits het intelligentie-onderzoek  plaatsvindt met een betrouwbaar en valide instrument, kan het resultaat (Intelligentie Quotiënt; IQ-score) worden gebruikt als een belangrijke voorspeller voor succes op school of op werk. In combinatie met andere gegevens, geeft de IQ score een schatting weer van het cognitief niveau waarop iemand functioneert.

Wanneer in te zetten?

  1. indien iemand meer zekerheid wil hebben over de eigen cognitieve vermogens, sterke eigenschappen en ontwikkelingspunten voor bijvoorbeeld een specifieke opleiding of functie;
  2. als opleidingen de toelating van studenten moeten beoordelen die geen aansluitende vooropleiding genoten hebben;
  3. wanneer werkgevers voor specifieke functies inzicht willen hebben in de  cognitieve vermogens van (potentiële) werknemers. Bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratieproces.

Het resultaat

Het onderzoek geeft een antwoord op de volgende vragen:

  1. hoe het gesteld is met iemands intellectuele functioneren;
  2. wat iemands sterke en minder sterke capaciteiten zijn.

Werkwijze

Studenten, werknemers en anderen kunnen zich rechtstreeks aanmelden of via hun werkgever. Vervolgens ontvangen zij een uitnodiging voor een onderzoeksdag. Op deze dag vindt een kort gesprek met de psycholoog plaats en wordt een uitgebreid intelligentieonderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat  uit diverse onderdelen zoals taken met betrekking tot cijfers, plaatjes en taal. In een vervolggesprek zal het onderzoeksverslag met betrokkene worden besproken. Als de werknemer daarmee akkoord gaat, ontvangt de bedrijfsarts hiervan eveneens een exemplaar.
Duur onderzoek: maximaal een dagdeel. Doorlooptijd traject: 2 weken