CHECK OP UW RE-INTEGRATIEDOSSIER(S)

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft als uitgangspunt dat het snel en effectief ingrijpen een positieve invloed heeft op de duur van verzuim. In de WVP welke stappen er wanneer moeten worden genomen om een werknemer te laten re-integreren. Daarnaast staat voorgeschreven aan welke eisen een re-integratie(dossier) moet voldoen. Mind at Work toetst alle dossiers hierop, dus zowel dossiers voor de WVP als voor de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA).

Wanneer in te zetten?

Indien werkgevers (langdurige) zieke werknemers hebben die (langdurig) ziek is en ze zich ervan willen verzekeren dat zij voldoen aan alle eisen van de Wvp. Bijvoorbeeld om een loonsanctie of verhoogde WGA-premie te voorkomen.

Het resultaat

Mind at Work stelt een duidelijke rapportage op met daarin de stappen die de werkgever voor het re-integratiedossier reeds doorlopen heeft. De werkgever krijgt concreet advies over wat hij of zij nog moet doen en welke mogelijkheden hij of zij heeft. Bovendien informeren wij de HRM-afdeling hoe dossiers volgens de wettelijke eisen moeten worden opgesteld. Samen berekenen wij de mogelijke schadelastbeperking. Zo nodig en indien gewenst dienen wij namens de werkgever bezwaar in bij het UWV en begeleiden werkgever en (ex-) werknemer hierbij.

Werkwijze

De check op uw re-integratie dossier(s) start met een afspraak waarin onze arbeidsdeskundige de re-integratiedossier(s) bestudeert. Vervolgens wordt gesproken met de betrokken casemanager, de direct leidinggevende en de bedrijfsarts.
Discretie en geheimhouding zijn het uitgangspunt van de screening, naast onze plicht om te voldoen aan de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vertrouwelijkheid is ons bestaansrecht. In dit kader kan Mind at Work specifiek bogen op:

  1. lidmaatschap OVAL (organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan);
  2. keurmerk Blik op Werk (organisatie, instrumenten en naleving WBP);
  3. NIP-registratie (gedrags- en beroepscode opgesteld door Nederlands Instituut voor Psychologen);
  4. SRA-registratie (gedrags- en beroepscode opgesteld door de Stichting Register Arbeidsdeskundigen);
  5. ABR (Achmea BeoordelingsRichtlijn, kwaliteitstoets)