BEROEPSANALYSE

Sommige keuzes hebben grote gevolgen. Een beroepskeuze bijvoorbeeld beïnvloedt iemands levensloop behoorlijk. Mind at Work heeft instrumenten ontwikkeld waarmee mensen deskundig worden begeleidt in het maken van een weloverwogen beroepskeuze en zij zicht krijgen op hun interesses en mogelijkheden.

Wanneer in te zetten?

Als mensen die zich willen (her)oriënteren op de arbeidsmarkt omdat zij deel uitmaken van een van de volgende groepen:

 1. schoolverlaters die zich oriënteren op studie en beroep;
 2. starters die met meer inzicht hun loopbaan richting willen geven;
 3. werknemers die een outplacement- of re-integratietraject doorlopen.

Het resultaat

Afhankelijk van het instrument dat wordt ingezet:

 1. inzicht in iemands intellectuele capaciteiten;
 2. inzicht in iemands vaardigheden en interesses;
 3. een persoonlijkheidsprofiel van iemands sterke en minder sterke competenties en specifieke persoonlijkheidskenmerken;
 4. inzicht in iemands psychische veerkracht en belastbaarheid. Hoe gaat diegene bijvoorbeeld om met stress;
 5. een overzicht van beroepen die optimaal bij deze persoon passen.

Vanzelfsprekend houden we rekening met iemands persoonlijke situatie. Is de (her)oriëntatie het gevolg van een beperking, dan hebben we ook aandacht voor de oorzaak daarvan. Voor iemands beroepsmogelijkheden is het relevant of de beperking werkgerelateerd is of niet.

Werkwijze

Mind at Work zet voor een beroepsanalyse de volgende instrumenten in:

 1. Beroepeninteresse screening (BIS); Schriftelijk en mondelinge screening van maximaal een dagdeel, gevolgd door eindgesprek.
  Doorlooptijd traject: maximaal 2 weken.
 2. Beroepeninteresse onderzoek (BIO); Het onderzoek bestaat uit een groot aantal tests en een uitgebreid gesprek met de psycholoog. In een vervolgafspraak met de psycholoog wordt samen het onderzoeksverslag besproken.
  Duur onderzoek: een dag, doorlooptijd traject: 3 weken.
 3. Beroepsmogelijkheden onderzoek (BMO); Het traject is qua intensiteit vergelijkbaar met BIO. Vertrekpunt bij het BMO is de huidige arbeidssituatie met de eventuele problemen die daarbij worden ervaren.