NEUROPSYCHOLOGISCHE ONDERZOEK  Zwolle

Een neuropsychologisch onderzoek Zwolle (NPO) geeft, door objectief verkregen informatie, antwoord op alle vragen over aandacht, geheugen, waarneming, concentratie of informatieverwerking (cognitief functioneren). De cognitieve vermogens worden gerelateerd aan persoonlijkheidskenmerken, zodat er inzicht ontstaat in de (on)mogelijkheden naar en op het werk.

Neuropsychologische onderzoek Zwolle: wanneer in te zetten?

Wanneer zet je een neuropsychologische onderzoek Zwolle in? Als u als werkgever wenst dat de bedrijfsarts nader inzicht en advies krijgt over de functionele mogelijkheden van uw werknemer.

Het resultaat;

het neuropsychologische onderzoek (NPO) verschaft een objectief beeld over:
1. iemands cognitieve mogelijkheden en beperkingen: hoe goed is iemand in het onthouden, aanleren, concentreren, reflecteren, plannen en structureren;
2. iemands persoonlijkheidskenmerken, bijvoorbeeld: karakter, motivatie, affectie, omgang met tegenslagen.

Daarnaast geeft het neuropsychologische onderzoek (NPO):
1. een indicatie over de mate waarin iemand optimaal functioneert in bepaalde functies en werkomgevingen;
2. een plan van aanpak voor re-integratie en/of coaching of doorverwijzing;
3. advies voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin krijgt iemand handvatten om aan het eigen functioneren te werken. Taakinhoudelijke en sociale begeleiding door een mentor of jobcoach op de werkplek kan bijvoorbeeld een beslissend steuntje in de rug zijn om een bepaalde keuze te maken.

Neuropsychologische onderzoek Zwolle: werkwijze

De psycholoog stemt met de bedrijfsarts en werkgever af welke vraag centraal moet staan voor het neuropsychologische onderzoek Zwolle (NPO). Daarop ontvangt de werknemer een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarop een aantal tests worden gemaakt, en waarbij betrokkene een uitgebreid gesprek met de psycholoog zal hebben. In een vervolggesprek wordt samen het onderzoeksverslag betreffende het neuropsychologische onderzoek besproken. Daarna ontvangen de werknemer en bedrijfsarts de rapportage . Doorlooptijd traject: 3 weken.
De werkgever kan mogelijk via de arbeidsgerelateerde zorgverzekering een gedeeltelijke vergoeding krijgen.