Werkgevers Ontzorgconcept

Workshop Cognitieve Functiebeperkingen

Workshop Wajong in Bedrijf

 

WORKSHOP COGNITIEVE FUNCTIEBEPERKINGEN

Hoe het gesteld is met iemands cognitief functioneren is soms lastiger vast te stellen dan het in eerste instantie lijkt. Zeker als er een inschatting gemaakt dient te worden van de belastbaarheid op het werk. In deze interactieve workshop neemt onze neuropsycholoog u mee in de wereld van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en andere oorzaken voor cognitieve functiebeperkingen.

Voor wie?

De workshop Cognitieve Functiebeperkingen is voor werkgevers die:

  1. de kennis over cognitieve functiebeperkingen willen vergroten;
  2. willen ontdekken welke (psychologische) onderzoeken en/of interventies kunnen worden ingezet om werknemers met dergelijke beperkingen succesvol en duurzaam te re-integreren.

Het resultaat

Na de workshop heeft u handvatten voor en doorverwijsmogelijkheden bij begeleiding van mensen met cognitieve functiebeperkingen.

Hoe

In de workshop komen de volgende vragen aan de orde:

  1. Hoe kun je cognitief functioneren objectiveren middels neuropsychologisch onderzoek?
  2. Wat houdt een psychologisch onderzoek naar mentale belastbaarheid in? En wat levert dit op?
  3. Wat zijn de succesfactoren in de begeleiding van mensen met een cognitieve functiebeperking?
  4. Welke rol spelen gedragspatronen  hierbij in het succes op re-integratie?
  5. Welke interventies zijn voorhanden en waaraan kunnen zij bijdragen?

Over de trainer:

Klinisch neuropsychologe Martine Baaij doet psychologisch onderzoek, begeleidt mensen (terug) naar werk en geeft groepstrainingen bij Mind at Work. Haar specialisme is niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en cognitieve functiebeperkingen, waarover ze regelmatig nascholingsbijeenkomsten verzorgt aan bedrijfs- en verzekeringsartsen. Martine is geregistreerd psycholoog bij het NIP.

Deze workshop kan ook incompany gegeven worden!