De hiernaast uitgelichte diensten en andere ontwikkelde diensten voor werkgevers zijn schematisch weergegeven in het Werkgevers Ontzorgconcept. Dit concept is ontwikkeld door Mind at Work om werkgevers zoveel mogelijk te ontzorgen en ondersteunen bij subsidieaanvragen, verzuimprocedures en loopbaanontwikkeling binnen hun organisatie. Wilt u meer weten over het Ontzorgconcept? Bel ons voor een afspraak!

WERKGEVERS ONTZORGCONCEPT

 1. Bewustwording wettelijke verplichtingen m.b.t. personeel
 2. Administratieve ondersteuning
 3. Telefonische helpdesk
 4. Backup HRM
 5. Gestalte geven aan MVO binnen uw organisatie

ORGANISATIE

 1. Bedrijfsanalyse: creëren van deelfuncties, startersfuncties en stageplaatsen, invullen langdurig openstaande vacatures, vormgeven diversiteitsbeleid
 2. Advies personeelsplanning: vergrijzing (kennisoverdracht, demotie), ontgroening
 3. Jobcoachen van nieuwe medewerker vanuit Wajong/WIA/
  gemeenten

SUBSIDIE

Voor welke subsidie komt u als werkgever in aanmerking?

 1. Scholingssubsidies
 2. Sociale innovatie
 3. In dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 4. In dienst nemen oudere werknemers

VERZUIM

 1. Advies Wet verbetering Poortwachter
 2. Preventie ziekteverzuim: psycho-diagnostisch onderzoek, psychologische begeleiding, Mindfulness
 3. 1e en 2e spoor re-integratie: (job)coaching, preventieve maatregelen ziekteverzuim, onderzoek mentale belastbaarheid

LOOPBAAN

 1. Psychologisch onderzoek: beroepsinteresse, intelligentie, persoonlijkheid,  competenties
 2. Outplacement
 3. Training werknemers-
  vaardigheden
 4. Training Persoonijke Effectiviteit
 5. Loopbaancoaching
 6. Deskundigheids-
  bevordering
  management/HRM