ALMEERKANS

Ook fijn, school zegt dat jij je diploma daar niet kunt halen. En dat omdat je zo je eigen problemen hebt waardoor het niet goed loopt. Maar wie zegt dat jij geen ambities hebt? Echt wel. Alleen, op zijn zachtst gezegd is de match tussen jou en school niet bepaald gelukt.

Voor wie?

Je bent een jongere tussen de 15 en 18 jaar en hebt moeite met de eisen die school aan je stelt.
Een diploma voor het regulier Voortgezet Onderwijs zit er voor jou waarschijnlijk niet in, een beroepsgerichte vervolgopleiding zie je veel meer zitten.

Het resultaat

Afhankelijk van jouw persoonlijke mogelijkheden:

  1. toeleiding naar een startkwalificatie (minimaal MBO2);
  2. toeleiding naar een beroepsgerichte vervolgopleiding;
  3. begeleiding bij het vinden en behouden van passend werk.

Hoe

In een traject van 18 maanden begeleidt een vaste coach jou individueel. Daarnaast bestaat het Almeerkans-programma uit:

  1. een screeningsonderzoek voor begeleiding op maat;
  2. advies voor specifieke toekomstkansen voor school en/of werk;
  3. onderwijs-op-maat, op vaste tijden en dagen;
  4. een orienterende én een beroepsvormende stage;
  5. een training sociale competenties (15 sessies);
  6. begeleiding van enige tijd na het behalen van je MBO-1 diploma/ het verkrijgen van werk.

Praktisch

Aanmelden gaat via het zorgadviesteam (ZAT) van je middelbare school. Bij het intakegesprek zijn ook je ouders/verzorgers aanwezig. In samenwerking met ROC Flevoland is het mogelijk om je MBO-1 diploma te behalen bij Almeerkans.  Aanmelden hiervoor loopt via het ROC van Flevoland.

Het project Almeerkans is het resultaat van een convenant tussen VO-scholen, de gemeente Almere en Stichting Leerlingzorg Almere.