PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Zit je in een periode waarin tegenslag de boventoon lijkt te voeren en waarin je geen vat lijkt te kunnen krijgen op problemen? Onze psychologische begeleiding helpt je om deze problemen op korte termijn weer hanteerbaarder te maken. Mind at Work zet daarbij uiteenlopende begeleidingsvormen in en verwijst eventueel door naar andere instanties.

Voor wie?

Voor iedereen die last heeft van:

  1. piekeren, angst, klachten van depressieve aard;
  2. verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, sterfte, ongeval of agressie;
  3. problemen op het gebied van studie of werk;
  4. dwangmatig handelen of denken;
  5. rusteloosheid en slaapproblemen;
  6. vage lichamelijke klachten en moeizaam herstel na een blessure;
  7. assertiviteitsproblemen;
  8. energetische problemen;

kan men bij Mind at Work onmiddellijk terecht voor psychologische begeleiding.

Het resultaat

Vaak ben je al na enkele gesprekken weer in staat om op eigen kracht verder te gaan. Je bent meer in balans, hebt meer zelfvertrouwen en zit over het algemeen beter in je vel.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek maakt de psycholoog een inschatting of de geboden hulp jou voldoende kan helpen. Meestal is aanvullend testonderzoek nodig om de problemen duidelijk in kaart te brengen. In een volgend gesprek worden met de psycholoog de vervolgmogelijkheden besproken. Misschien zijn naast de begeleiding nog andere vormen van ondersteuning nodig. Dan wordt er eventueel doorverwezen naar andere instanties of bijvoorbeeld een GGZ-instelling.