JOBCOACHING

Voel je je soms maar inwisselbaar op het werk? Heb je het gevoel dat je niet zoveel kunt doen als je collega’s en beleef je er daardoor niet meer zoveel plezier aan? Dan is het tijd voor Jobcoaching!

Voor wie?

  1. jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om optimaal te gaan functioneren;
  2. jongeren die door psychische en/of psychiatrische problematiek gehinderd worden in hun werkvaardigheid;
  3. jongeren die in een re-integratietraject verkeren, waarbij moet worden voldaan aan de Wet verbetering poortwachter.

Het resultaat

  1. jouw zelfvertrouwen neemt toe terwijl angsten en blokkades afnemen;
  2. jouw communicatieve vaardigheden nemen toe;
  3. de structurering van het werk verloopt beter;
  4. je hervindt het plezier in het werk en ontdekt jouw eigen meerwaarde;
  5. een re-integratietraject verloopt soepeler of versnelt.

Werkwijze

Met behulp van ons zogeheten vijf pijler model onderzoeken we de wijze van jouw functioneren op vijf gebieden waarop jouw werkinzetbaarheid gebaseerd is. Ook de sociale competenties brengen we in kaart. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor begeleiding op de werkplek. Waar nodig treedt de jobcoach op als bemiddelaar met andere betrokkenen in de werkomgeving. Tevens kan er worden teruggevallen op aanvullende expertise binnen Mind at Work.