TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Heb je het idee dat al het negatieve jou overkomt?  Durf je niet voor je eigen mening op te komen? Kun je niet goed omgaan met stress of met feedback of wil je meer uit jezelf halen? In de training persoonlijke effectiviteit ga je aan de slag om jouw zelfsturing, persoonlijke kracht en sociale weerbaarheid te versterken.

Voor wie?

Voor iedereen die effectiever wil leren werken.

Het resultaat

  1. inzicht in (het gevolg) van jouw gedrag, jouw keuzes en eigen verantwoordelijkheid;
  2. effectieve assertiviteit waarbij jouw relatie met de ander gezond blijft;
  3. betere omgang met spanningen en stress;
  4. betere omgang met feedback geven en ontvangen;
  5. inzicht in jouw kwaliteiten en jouw functioneren op het werk.

Hoe

De groepstraining wordt voorafgegaan door een individueel gesprek met de trainer waarin  je jouw persoonlijke doelen bespreekt. Op basis van dit gesprek bepaalt de trainer of de training persoonlijke effectiviteit voor jou geschikt is. De training beslaat zes dagdelen gedurende maximaal drie maanden. Tijdens de bijeenkomsten worden de huiswerkopdrachten besproken. Je oefent de vaardigheden en beschrijft jouw inzichten in tussentijdse reflectieverslagen.
De training rondt je af met een eindverslag waarin een praktisch plan van aanpak je ondersteunt om jouw versterkte vaardigheden ook in de toekomst toe te passen. Bovendien heb je met de trainer een individueel afrondingsgesprek waarbij eventueel ook een re-integratieconsulent of leidinggevende aanwezig is.