BEROEPSANALYSE

Twijfel je over wat je wilt en waar je goed in bent? Weet je niet welke opleiding/studie je wilt gaan doen, of ben je niet zeker van je keuze? Heb je een baan maar heb ook het gevoel: is dit het nu? Mind at Work kan jou begeleiden in het maken van een weloverwogen beroepskeuze. Je krijgt zicht op jouw interesses en mogelijkheden.

Voor wie?

Voor als je je wilt (her)oriënteren op de arbeidsmarkt:

 1. als je klaar bent met de middelbare school en de keuze moet maken tussen studie of beroep;
 2. als je net bent begonnen met werken en met meer inzicht je toekomstige loopbaan vorm wilt geven;
 3. als je een outplacement- of re-integratietraject doorloopt.

Het resultaat

Afhankelijk van het instrument dat wordt ingezet:

 1. inzicht in jouw intellectuele capaciteiten;
 2. inzicht in jouw vaardigheden en interesses;
 3. een persoonlijkheidsprofiel van je sterke en minder sterke competenties en specifieke persoonlijkheidskenmerken;
 4. inzicht in jouw psychische veerkracht en belastbaarheid. Hoe ga je bijvoorbeeld om met stress;
 5. een overzicht van beroepen die optimaal bij jou passen.

Vanzelfsprekend houden we rekening met jouw persoonlijke situatie. Is jouw (her)oriëntatie het gevolg van een beperking, dan hebben we ook aandacht voor de oorzaak daarvan. Voor jouw beroepsmogelijkheden is het relevant of de beperking werkgerelateerd is of niet.

Hoe

Mind at Work zet voor een beroepsanalyse de volgende instrumenten in:

 1. Beroepeninteresse screening (BIS); Schriftelijk en mondelinge screening van maximaal een dagdeel, gevolgd door eindgesprek.
  Doorlooptijd traject: maximaal 2 weken.
 2. Beroepeninteresse onderzoek (BIO); Het onderzoek bestaat uit een groot aantal tests en een uitgebreid gesprek met de psycholoog. In een vervolgafspraak met de psycholoog bespreek je samen het onderzoeksverslag.
  Duur onderzoek: een dag, doorlooptijd traject: 3 weken.
 3. Beroepsmogelijkheden onderzoek (BMO); Het traject is qua intensiteit vergelijkbaar met BIO. Vertrekpunt bij het BMO is jouw huidige arbeidssituatie met de eventuele problemen die je daarbij ervaart.