SKILLS FOR WORK

Misschien heb je veel ambities, alleen weet je niet goed waar je moet beginnen om die te verwezenlijken. Ondanks je enthousiasme lukt het niet om werk te vinden of je weet niet of je je binnen je huidige werk nog kunt ontwikkelen. Skills for Work kan dan uitkomst bieden.

Voor wie?

Skills for Work is bedoeld voor als jij:

  1. op zoek bent naar werk en daar begeleiding bij nodig hebt;
  2. voor als je werkzaam bent maar er geen sprake is van niet aangeboren hersenletsel of psychische problematiek en je jouw Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) wilt opstellen.

Het resultaat

  1. je krijgt een inzichtelijk profiel dat een overzicht geeft van specifieke werknemersvaardigheden, groei- en functiemogelijkheden;
  2. ook krijg je een passend advies en stappenplan om daadwerkelijk in een specifieke functie aan de slag te gaan.

Werkwijze

Na een kort kennismakingsgesprek met de consulent volgt een dagdeel waarin een psycholoog vier wetenschappelijk genormeerde tests bij je afneemt. Het onderzoek wordt afgesloten met een eindgesprek. Daarin bespreekt de psycholoog het persoonlijk profiel met jou en/of jouw (potentiële) werkgever. Tevens ontvang je een advies voor specifieke aandachtspunten binnen het werk.