INTOWORK

Ben je net van school en gemotiveerd om aan de slag te gaan? Gaat de overgang van school naar werk niet zo gemakkelijk? Into Work biedt een helpende hand en helpt jongeren door hen te activeren voor werk en te bemiddelen naar een passende vervolgplek!

Voor wie?

 1. je bent tussen de 18 en 27 jaar;
 2. je woont in de gemeente Almere;
 3. je hebt geen startkwalificatie*;
 4. je komt van school en bent gemotiveerd om aan het werk te gaan;
 5. je hebt geen Wajongstatus van UWV.
Startkwalificatie wil zeggen een MBO niveau 2, havo of vwo diploma

Het resultaat

 1. je krijgt zicht op je mogelijkheden, belemmeringen en passende beroepen
 2. je sollicitatie- en werknemersvaardigheden worden beter
 3. je wordt begeleidt naar een passende vervolgplek

Hoe

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt besproken wat het doel, de motivatie en de bereidheid van de jongere is. Als dit voldoende aansluit bij de doelstelling en mogelijkheden van Into Work, kan de jongere begeleid worden binnen het programma van Into Work. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een tijdspad bepaald en kunnen verschillende interventies ingezet worden.

Mogelijke trajectonderdelen

 1. beroepen interesse vragenlijst;
 2. werknemersvaardighedentraining;
 3. individuele (psychologische) begeleiding;
 4. sollicitatie en social media training;
 5. jobcarving/functiecreatie;
 6. bemiddeling;
 7. nazorg middels jobcoaching

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Almere en het Europees Sociaal Fonds (ESF) die zich voluit inzetten voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.