Ons sociaal ondernemerschap erkent met PSO-certificering

Mind at Work is blij met de opvolgende PSO-certificering en de felicitaties van Burgemeester Weerwind die afgelopen week bij ons op bezoek was.

Trots dat wij Trede 2 hebben behouden op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)! Mind at Work is specialist op het gebied van arbeid, scholing en gezondheid en begeleidt al jaren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam werk. De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen binnen de eigen organisatie objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een onafhankelijke certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO en Mind at Work is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen voor door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3 . Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt, klik hier.