DiversiteitinBedrijfWoensdagmiddag 25 november zal Mind at Work samen met 20 andere werkgevers zijn handtekening zetten onder het Charter Diversiteit. Met deze ondertekening verbinden wij ons aan het bevorderen van diversiteitsbeleid in onze organisatie. Dat betekent in de praktijk: gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht arbeidsbeperking, sekse, leeftijd, seksuele oriëntatie of en culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Daar zetten we ons graag voor in.

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren.

Voor meer informatie over het Charter Diversiteit, zie www.diversiteitinbedrijf.nl