GB-GGZ

Voor de GB-GGZ heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. De huisarts beoordeelt of u bij de GB-GGZ terecht kunt  op basis van de hiervoor geldende regels.

Vragen of opmerkingen?

PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING – GB GGZ

Onze GZ-psychologen werken op persoonlijke, professionele en praktische wijze met de cliënt aan zijn of haar psychische problemen. Er zijn meestal geen wachtlijsten dus men kan snel worden geholpen, net als bij de huisarts.

Wanneer in te zetten?

Als iemand boven de 18 jaar last heeft van:

 1. vermoeidheid
 2. moeite met slapen
 3. moeite met het verwerken van ziekte of verlies van een naaste
 4. werk-, studieproblemen of werkeloosheid
 5. traag herstel na inspanning of blessure
 6. angsten
 7. somberheid of depressie
 8. dwangmatig handelen of denken
 9. vage lichamelijke klachten
 10. assertiviteitsproblemen

zou een gesprek met  onze GZ-psycholoog wellicht kunnen helpen. Deze lijst is beslist niet volledig en de klant heeft ook een eigen inbreng wat hulpvragen betreft.

Het resultaat

Er wordt een intake gedaan om een goed beeld te vormen van de klachten en problemen,  soms is er meer informatie nodig en volgt er een testonderzoek. De GZ-psycholoog bespreekt het behandelplan met de cliënt en hier wordt samen aan gewerkt.

Werkwijze

Onze GZ-psychologen, Babet Jansen en Rianne Hartkamp zijn opgeleid om mensen met verschillende soorten klachten en problemen te begeleiden. Babet behandelt cliënten vanaf 18 jaar en Rianne is gespecialiseerd in de behandeling van jong-volwassen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar.

Voor onze psychologen is het belangrijk dat u zich gehoord en gezien voelt tijdens de gesprekken. Er wordt samen met u gekeken naar uw situatie; uw klachten en problemen en de (mogelijke) patronen die u zich in uw leven eigen heeft gemaakt en in de weg zijn gaan zitten. In de behandeling zal daar aandacht aan worden besteed, maar er zal ook breder worden gekeken naar uw verhaal en naar u als persoon met uw sterke kanten, maar ook uw pijnplekken en valkuilen. Om zo meer inzicht te krijgen in uw gedachten- en gedragspatronen en om (meer) contact te krijgen met uw belevingswereld. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van onder andere EMDR, cognitieve gedragstherapie, elementen uit de schematherapie en mindfulness.

Klik hier voor alle informatie over werkwijze, openingstijden en tarieven.

Praktisch

Mind at Work heeft een overeenkomst met de meeste zorgverzekeraars (m.u.v. CZ zorgverzekeraar waaronder ook Ohra en Delta Lloyd verzekeringen vallen), klik hier voor een volledig overzicht.   Om voor vergoeding uit uw basisverzekering in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Cliënten kunnen bij ons terecht voor korte, middel en intensieve behandeling. De kosten van deze GB-GGZ behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar. Deze kosten vallen wel onder het eigen risico van de cliënt.

Uiteraard kunt u als CZ verzekerde wel gewoon bij ons in behandeling komen, een deel van de behandeling is dan voor eigen rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Op dit moment (08-2018) is het budgetplafond voor zorgverzekeraar Menzis bereikt, dat betekent dat wij tot januari 2019 geen nieuwe cliënten kunnen aannemen van Menzis, Anderzorg, Hema en PMA, verzekerden met een Basis Vrij verzekering kunnen wel terecht.

Wachttijd
De wachttijd voor een intake gesprek bedraagt op dit moment 2 weken (12-10-2018), de eerste behandelafspraak kan 1-2 weken nadien plaatsvinden. Ongeacht waar u verzekerd bent.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn gezamenlijk een maximale aanvaardbare wachttijd overeengekomen (Treeknormen). Dat betekent voor u dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling start.

Is de wachttijd op dit moment te lang, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  Onze GZ-psychologen zijn aangesloten bij het Psychologen Collectief Flevoland (PCF) en kunnen u doorverwijzen naar een van de samenwerkende psychologen.

Wachtlijstbemiddeling
Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen om binnen de afgesproken termijnen een afspraak voor het intakegesprek te maken.

Kwaliteit
Wij zijn aangesloten en ingeschreven bij:

 1. het BIG-register als gezondheidszorg (GZ)-psycholoog
 2. het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

Uiteraard voldoen wij aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), klik hier voor meer informatie over onze kwaliteit, het kwaliteitsstatuut en de onafhankelijke klachten- en geschillenregeling.