GB-GGZ

Voor de GB-GGZ heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. De huisarts beoordeelt of u bij de GB-GGZ terecht kunt  op basis van de hiervoor geldende regels.

Vragen of opmerkingen?

PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING – GB GGZ

Mind at Work neemt geen nieuwe cliënten meer aan voor de GB GGZ. 

Wij verwijzen u graag door naar onze collega’s van het Psychologen Collectief Flevoland. 

Klik HIER voor de website en contactgegevens. 

Wanneer in te zetten?

Als iemand boven de 18 jaar last heeft van:

 1. vermoeidheid
 2. moeite met slapen
 3. moeite met het verwerken van ziekte of verlies van een naaste
 4. werk-, studieproblemen of werkeloosheid
 5. traag herstel na inspanning of blessure
 6. angsten
 7. somberheid of depressie
 8. dwangmatig handelen of denken
 9. vage lichamelijke klachten
 10. assertiviteitsproblemen

zou een gesprek met  onze GZ-psycholoog wellicht kunnen helpen. Deze lijst is beslist niet volledig en de klant heeft ook een eigen inbreng wat hulpvragen betreft.

Het resultaat

Er wordt een intake gedaan om een goed beeld te vormen van de klachten en problemen,  soms is er meer informatie nodig en volgt er een testonderzoek. De GZ-psycholoog bespreekt het behandelplan met de cliënt en hier wordt samen aan gewerkt.

Wachttijd
Mind at Work neemt geen nieuwe cliënten meer aan. Ongeacht waar u verzekerd bent. U kunt wel altijd contact met ons opnemen voor een doorverwijzing naar een van de samenwerkende psychologen van het Psychologen Collectief Flevoland

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn gezamenlijk een maximale aanvaardbare wachttijd overeengekomen (Treeknormen). Dat betekent voor u dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling start.

Wachtlijstbemiddeling
Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen om binnen de afgesproken termijnen een afspraak voor het intakegesprek te maken.

Kwaliteit
Wij zijn aangesloten en ingeschreven bij:

 1. het BIG-register als gezondheidszorg (GZ)-psycholoog
 2. het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

Uiteraard voldoen wij aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), klik hier voor meer informatie over onze kwaliteit, het kwaliteitsstatuut en de onafhankelijke klachten- en geschillenregeling.