Ontslag is in veel gevallen zowel voor de werknemer als voor de werkgever een onplezierige gebeurtenis. Een outplacementtraject is erop gericht om de werknemer die daarmee te maken krijgt te ondersteunen bij deze ingrijpende ervaring. Mind at Work bemiddelt ook bij het vinden van nieuw werk.

Wanneer in te zetten?

Als een werknemer door uiteenlopende omstandigheden niet meer bij de huidige werkgever kan blijven. Vaak als gevolg van reorganisatie, bedrijfseconomische of functionele redenen. Een outplacementtraject wordt aangeboden aan werknemers die veelal buiten eigen schuld hiermee te maken krijgen.

Het resultaat

Het beëindigen van een dienstverband is een ingrijpend proces dat voor de werknemer vaak gepaard gaat met een beschadigd zelfvertrouwen of een geschonden vertrouwen in anderen. Een juiste ondersteuning kan hierin veel herstellen. De intensieve begeleiding zorgt ervoor dat de persoon het verleden weet los te laten en zich weer gaat focussen op de toekomst. Zo ontwikkelt deze voldoende zelfvertrouwen om een baan bij een nieuwe werkgever te kunnen bemachtigen.

Werkwijze

Een consulent of psycholoog van Mind at Work heeft met de werknemer een intakegesprek. Op basis hiervan stellen we vast welke interventies mogelijk zijn. Psychologische begeleiding of onderzoek, jobhunting, training, bemiddeling of een combinatie van deze interventies kunnen worden ingezet. Hij of zij krijgt hulp bij de verwerking van het komende afscheid. We adviseren welke stappen het best genomen kunnen worden op weg naar een nieuwe werkomgeving. Werknemer en werkgever ontvangen een rapportage met daarin een plan van aanpak. De werkgever draagt zorg voor de financiering van het traject.