LOOPBAANCOACHING

Bij verzuim, niet goed functioneren en gebrek aan motivatie en energie kan gebrek aan plezier in het werk een oorzaak zijn. Voor deze omstandigheden is loopbaancoaching bedoeld.

Wanneer in te zetten?

 1. Als werknemers in hun huidige werk niet goed functioneren of dreigen vast te lopen.
 2. Als ziekteverzuim toeneemt en re-integratie moeizaam verloopt.
 3. Als werknemers en werkgevers ondersteuning willen bij (her-) oriëntatie op werk en loopbaan.

Het resultaat

Voor de werknemer:

 1. hij of zij voelt zich weer gemotiveerd en functioneert optimaal bij een geschikte functie en passende werkgever;
 2. hij of zij voelt zich gesteund in het re-integratietraject.

Voor de werkgever:

 1. de organisatie draait op gemotiveerde en actieve werknemers;
 2. er is een gezonde doorstroom van medewerkers naar andere functies binnen of buiten de organisatie;
 3. (langdurig) verzuim wordt voorkomen.
 4. In het algemeen bevordert loopbaancoaching een heldere communicatie tussen werkgever en werknemer.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek bepaalt de  psycholoog met de werknemer de specifieke doelstellingen voor het coachingstraject. Een loopbaancoachingsplan wordt opgesteld en voor akkoord aan de werkgever voorgelegd. Het traject bestaat uit:

 1. gesprekken tussen werknemer en een loopbaancoach;
 2. vragenlijsten en (creatieve) opdrachten;
 3. een zelfanalyse door een werknemer;
 4. een loopbaanplan gebaseerd op conclusies en loopbaankeuzes;
 5. een afrondend gesprek tussen werknemer en werkgever over het loopbaanplan. Bij dit gesprek is de loopbaancoach aanwezig.

Als er overeenstemming is tussen werkgever en werknemer eindigt de loopbaancoaching. Soms is er vanwege nieuwe afspraken een vervolg nodig.