Als werknemers minder plezier hebben in hun werk, kan dit komen omdat zij twijfelen over hun eigen kunnen en daardoor niet scherp hebben wat hun meerwaarde is op het werk. Dan is het tijd voor Jobcoaching!

Wanneer in te zetten?

 1. als medewerkers een steuntje in de rug kunnen gebruiken om optimaal te gaan functioneren;
 2. als medewerkers door psychische en/of psychiatrische problematiek gehinderd worden in hun werkvaardigheid;
 3. als medewerkers in een re-integratietraject verkeren, waarbij moet worden voldaan aan de Wet verbetering poortwachter.

Het resultaat

Voor de werknemer:

 1. het re-integratietraject verloopt soepeler en versnelt daardoor;
 2. het zelfvertrouwen neemt toe terwijl angsten en blokkades afnemen;
 3. de communicatieve vaardigheden nemen toe;
 4. de structurering van het werk verloopt beter;
 5. hij of zij hervindt het plezier in het werk en ontdekt de eigen meerwaarde.

Voor de werkgever:

 1. het re-integratietraject van de medewerker verloopt makkelijker;
 2. ziekteverzuim en verlooppercentage nemen af;
 3. er is optimaal inzicht in de functiemogelijkheden van de medewerker;
 4. er wordt optimaal voldaan aan de eisen vanuit de Wet verbetering poortwachter waarop het UWV beoordeelt.

Werkwijze

Met behulp van ons zogeheten vijf pijler model onderzoeken we de wijze van functioneren van een werknemer op vijf gebieden waarop de werkinzetbaarheid gebaseerd is. Ook de sociale competenties brengen we in kaart. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor begeleiding op de werkplek. Waar nodig treedt de jobcoach op als bemiddelaar met andere betrokkenen in de werkomgeving. Tevens kan er worden teruggevallen op aanvullende expertise binnen Mind at Work.