COACH AT WORK

Soms vangen werkgevers signalen op van werknemers die hen zorgen baren. Om verzuim te voorkomen en het welzijn van werknemers te vergroten kunnen zij preventief actie ondernemen. Bijvoorbeeld door middel van Coach at Work.

Wanneer in te zetten?

Coach at Work is ontwikkeld voor werkgevers die zijn aangesloten bij verzekeraar Achmea met een Present of LIVVIT die preventief actie willen ondernemen om werknemers ondersteuning te bieden.
Coach at Work kan worden ingezet voor werknemers van alle functieniveaus die stress ervaren en bijvoorbeeld:

  1. ergens over tobben maar dit lastig bespreekbaar vinden met de werkgever;
  2. ondersteuning wensen vanwege milde psychische zorgvragen of dreigende mentale disbalans;
  3. moeite hebben met een verandering op het werk.

Het resultaat

De werkgever krijgt meer grip op verzuimpreventie en op een positievere werksfeer. Door de aangereikte handvatten is hij of zij in staat om verzuimkosten te verminderen. De resultaten voor de werknemer:

  1. weet beter om te gaan met stressfactoren binnen en buiten het werk. Daardoor ervaart de werknemer daadwerkelijk minder stress;
  2. is stabieler, heeft meer zelfvertrouwen en voelt zich gehoord;
  3. weet een goede balans te handhaven tussen privé en werk. Dankzij de vroegtijdige begeleiding kan verzuim veelal worden voorkomen.

Werkwijze

Werkgevers melden hun werknemer aan via de Werkgeversservicedesk van Achmea. Vervolgens start Mind at Work met een intake met de leidinggevende of bedrijfsarts en kort daarna met de werknemer. Na maximaal 8 sessies met onze ervaren psycholoog volgt een afsluitend gesprek. Tussentijdse evaluaties waarborgen het resultaat. Vier maanden later nemen wij nogmaals contact op met de betrokkenen om te vernemen hoe het gaat.