BALANCE AT WORK

Als werknemers met milde psychische klachten ondersteuning wordt geboden, zullen zij zich sneller voldoende in staat voelen om het werk te hervatten. Balance at Work biedt daarbij zowel de werkgever als de werknemer een steun in de rug. Werkgevers en werknemers hebben voordeel van deze aanpak.

Wanneer in te zetten?

Balance at Work is ontwikkeld voor werkgevers die zijn aangesloten bij verzekeraar Achmea (met een Present of LIVVIT), Menzis of CZ en ondersteuning zoeken om hun uitgevallen werknemers met milde psychische klachten weer aan het werk te helpen. Balance at Work is bedoeld om in te zetten voor werknemers van alle functieniveaus die verzuimen doordat zij bijvoorbeeld:

  1. vastlopen op het werk vanwege (milde) psychische klachten;
  2. verminderde energie hebben, prikkelbaar zijn, zich niet kunnen concentreren en/of slecht slapen;
  3. moeite hebben met een wijziging van functie, taken, verantwoordelijkheden en/of leiding.

Het resultaat

De werkgever krijgt inzicht in het verzuim en er worden hem of haar handvatten aangereikt om de verzuimduur van werknemers te verkorten. De resultaten voor de werknemers zijn:

  1. is beter in staat oplopende spanning binnen en buiten het werk het hoofd te bieden zodat de werknemer overbelasting voor blijft;
  2. is stabieler, heeft meer zelfvertrouwen en voelt zich gehoord;
  3. is vitaler, eerder vrij van klachten.

Werkwijze

Werkgevers melden hun werknemer aan via de Werkgeversservicedesk van de verzekeraar. Vervolgens start Mind at Work met een intake met de leidinggevende of bedrijfsarts en kort daarna met de werknemer. Na maximaal 8 sessies met onze ervaren psycholoog volgt een afsluitend gesprek. Tussentijdse evaluaties waarborgen het resultaat. Vier maanden later nemen wij nogmaals contact op met de betrokkenen om te vernemen hoe het gaat.