ARBEID OP MAAT

Re-integratie staat vaak synoniem voor een complex traject dat vraagt om een zorgvuldige en deskundige aanpak. Veel werknemers hebben daarom behoefte aan advies en psychologische ondersteuning bij hun individuele situatie. Arbeid op maat van Mind at Work biedt ondersteuning binnen de mogelijkheden die er zijn. De opdrachtgever (UWV, gemeente of werkgever) financiert deze ondersteuning.

Wanneer in te zetten?

Als werknemers in een re-integratie- of uitkeringsgerechtigde situatie verkeren. Mind at Work heeft veel ervaring met de begeleiding van mensen met uiteenlopende hulpvragen, zoals mensen die het moeilijk vinden aan het werk te komen.

Het resultaat

Mind at Work is gespecialiseerd in re-integratiebegeleiding om een duurzame werkplek te vinden die bij iemand past. Wanneer iemand aan Arbeid op maat gaat deelnemen dan is een scala aan coachingsvormen denkbaar. Van een totaalbegeleiding tot een enkel onderzoek, training of jobcoaching.

Werkwijze

Re-integratiebegeleiding is bij uitstek maatwerk. Toch vormt een aantal aspecten een vast onderdeel bij Arbeid op maat. Elk traject start met een intake waarin de reden van iemands uitval en de belastbaarheid besproken worden. Iemands talenten, mogelijkheden en kansen zijn het uitgangspunt voor het vinden van en het herplaatsen in een nieuwe functie. Het traject biedt de deelnemer wat deze nodig heeft om het gezamenlijke doel van hem- of haarzelf en de opdrachtgever te bereiken. Het vormt de basis voor ons plan van aanpak dat wij voorstellen. Daarbij putten wij uit een breed spectrum van interventies. Bijvoorbeeld: psychologische begeleiding en onderzoek, jobhunting, bemiddeling en trainingen. Bovendien heeft Mind at Work inzicht in de arbeidsmarkt en een gevarieerd netwerk van werkgevers.